Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Просторна организација - Објекат није наменски грађен, преуређена вила пружа осећај домаће атмосфере. Рад се одвија у 2 радне собе и великој сали. Трпезарија и гардеробе су одвојене и у приземљу су зграде. Организација група - Целодневне групе су мешовитог узраста и рад се одвија по центрима интересовања.


Васпитно образовни рад спроводи 5 васпитача. Сестра на превентиви, борави у објекту 2 пута недељно. О чистоћи брине једна спремачица, а о храни води рачуна сервирка. Васпитно-образовни програми - Васпитно- образовни радтече кроз центре интересовања: ликовни, музички, центар за покрет и плес, еколошки, драмски, истраживачки и центар за говорно стваралаштво.

Центре воде васпитачи посебно заинтересовани за изабране области. Деца се за центре опредељују свакодневно, бирајући их према тренутном интересовању.


Адреса: Светозара Милетића 19

Телефон: 011 2619 930


Е-пошта: rjabafi@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  3 - 7 година

Број васп. група: 3 групе за целодневни боравак


Површина објекта:  187 м2

Површина дворишта:  399 м2

Начин грејања: Лож уље


Локација:  улаз из улице Тошин бунар

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке