Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

У вртићу постоје две радне собе, приручна кухиња са трпезаријом, гардеробни простор и санитарни чвор адекватан узрасту деце од 3 до 7 година и две терасе.

Због непостојања дворишта, игре и активности деце на отвореном простору организују сеу земунском парку и кеју. Организација група - Обзиром на просторне могућности, у вртићу постоје две васпитне групе мешовитог узраста деце од 3 до 7 година, у целодневном боравку.

Васпитно-образовни рад реализује 4 васпитача. Послове у свом домену обављају још и сестра на превентиви, сервирка и спремачица.

Васпитно-образовни рад се одвија према захтевима Основа програма. Посебна пажња се поклања реализацији активности из програма „Уметничка дела у дечијем свету".


Адреса:  Старца Вујадина 7

 Телефон: 011  2601 121


 Е-пошта: rjalisa@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од  3 - 7

 Број васп. група: 2 мешовите групе


Површина објекта:  122 м2

Површина дворишта:   нема двориште

 Начин грејања: Даљинско грејање

Локација:  у стамбеној згради у улици Старца Вујадина 7


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке