Објекат чине две наменски грађене зграде: једна за јаслене групе а друга за вртићке. Јаслице обухватају 5 соба, санитарни чвор за сваку узрасну групу и трпезарије. У вртићу има 12 радних соба, кабинет и сала. Објекат има пространо двориште.У склопу овог објекта је и једна од три централне кухиње у којој се припремају сва три оброка за децу и дистрибуира храна у одређени број вртића.

Јасле - деца до 3 године старости, целодневни боравак (до 11 сати) - 5 група

Вртић - деца од 3 до 7 год., целодневни боравак - 11 група У вртићу је организована и група деце са посебним потребама узраста од 4 до 8 година старости којој је, такође омогућен целодневни боравак.

У јаслама ради 10 медицинских сестара, 2 спремачице и 1 сервирка. У вртићу ради 21 васпитач, 1 дефектолог и 1 медицинска сестра (са децом са посебним потребама), сестра на превентиви, 2 сервирке и 6 спремачица.

Специфични програми у вртићу су са темама „Ми Земљани" Луткарска радионица. Такође, од посебних програма у вртићу се реализује „Компјутерски центар" и пројекат „Здрава храна".
Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Телефон: 011 3753 814


 Е-пошта: rjbubamarajasle@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  дo 3 год.

 Број васп. група:  5


Површина објекта: јасле и вртић 3200 м2

Површина дворишта: 9439 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини ОШ “Илија Бирчанин”


Телефон: 011 3753 815


 Е-пошта: rjbubamara@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од  3 - 7

 Број васп. група:  11


Површина објекта: јасле и вртић 3200 м2

Површина дворишта: 9439 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини ОШ “Илија Бирчанин”


Адреса: Браће Крњешевац 6 (Земун Поље)


Адреса: Браће Крњешевац 6 (Земун Поље)


Јасле

Вртић

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке