Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Просторна организација - Објекат није наменски грађен већ је постојећи адаптиран за потребе деце предшколског узраста. Рад се одвија у 1 просторији у којој се налази и трпезарија. У објекту постоји још и дечија гардероба, санитарни чвор посебно за децу и приручна кухиња. За игру и боравак деце на отвореном простору користи се велики ограничен простор око вртића.

Организација група - Могућности објекта су такве да се у њему формира једна целодневна група мешовита по узрасту (за децу од 3 до 7 година).

Васпитно образовни рад реализује 2 васпитача. Сестра на превентиви борави у објекту једанпут пут недељно. О чистоћи и храни брине једна спремачица-сервирка.

Васпитно-образовни програми:  Васпитно-образовни рад се одвија према захтевима Модела Б Основа програма, адекватно узрасту деце. Посебна пажња поклања се здрављу, нези и осамостаљивању деце. Од посебних програма у вртићу се реализује пројекат за развој дечијег самопоштовања. Интезивна је и сарадња са родитељима који се повремено укључују у рад вртића.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Адреса: Официрска колонија бб (Батајница)

 Телефон: 011 7870 181


 Е-пошта: rjbubice@pudrsimamilosevic.edu.rsУзраст: од 3 до 7 година

 Број васпитних група: 1 целодневна мешовита група


Површина објекта: 104 м2

Површина дворишта: 500 м2

 Начин грејања: Струја

Локација: На излазу из  Батајнице

 Саграђен:


почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке