Вртић има две радне собе са трпезаријским делом, санитарни чвор за децу и приручну кухињу у коју се допрема храна из једне централне кухиње. У оквиру стамбеног блока у којем се вртић налази је мањи парк што омогућава организовање активности на отвореном, а у непосредној близини вртића. Васпитно-образовни рад реализује 4 васпитача. Послове у свом домену обављају још и сестра на превентиви, сервирка и спремачица.

Васпитно-образовни програми - Васпитно-образовни рад се одвија према захтевима Модела Б Основа програма, адекватно узрасту деце. Посебна пажња поклања се здрављу, нези и осамостаљивању деце. Сталне активности су креативне игре, цртање и моделирање, припрема позоришних представа, спортска такмичења, изложбе дечијих радова, посете музичкој школи и учествовање на разним манифестацијама. Од посебних програма у вртићу се реализују пројекти за развој дечијег самопоштовања и драматизације књижевних текстова за децу. Интезивна је и сарадња са родитељима који се повремено укључују у рад вртића.Адреса: Вртларска 23

Телефон: 011 2619 275


 Е-пошта: rjcvrcak@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 3 до 7 год.

 Број васп. група: 2 мешовите групе

Површина објекта: 157 м2

Површина дворишта: нема двориште

Начин грејања: Даљинско грејање

Локација: у близини Земунске болнице

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: