Објекат је наменски грађен (монтажна зграда) за целодневни боравак деце. Има четири радне собе, гардеробни простор, санитарни чвор и приручну кухињу у коју се храна допрема из централне кухиње. Постоји и посебан простор, еколошки кабинет, који се користи за еколошке активности. Предност вртића у погледу простора је велико двориште, уређено и опремљено потребним реквизитима, доступно и заштићено само за децу.

Васпитно-образовни рад реализује 8 васпитача. Послове у свом домену обављају још и сестра на превентиви, сервирка и две спремачице.

Васпитно-образовни програми - Рад са децом реализује се према захтевима Модела А Основа програма. Вртић има вишегодишње искуство у реализацији садржаја везаних за очување човекове околине. Резултат тога је документ „Пројекат еколошког вртића Калварија" и низ успешних награда и признања (Златна боровница 1995. год, наградаза раду Недељи здравих уста и зуба, Бронзана боровница 1998. године. Признање Министарства заштите животне средине, 1999. године као у учешће на многим ликовним манифестацијама).
Адреса: др Недељка Ерцеговца бб

Телефон: 011 2613 523


 Е-пошта: rjflora@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од  1 - 7

 Број васп. група:  4


Површина објекта: 313 м2

Површина дворишта: 1700 м2

Начин грејања: Лож уље

Локација: Калварија


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2012.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print