Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Објекат је наменски грађен за целодневни боравак деце. Постоје три радне собе, гардеробни простор, санитарни чвор и приручна кухиња у коју се храна допрема из централне кухиње. Собе су простране и добро осветљене, а двориште уређено у складу са захтевима за боравак децеу зраста до 7 година.

Организација група - У вртићу постоји могућност организовања четири групе деце, узраста од 3 до 7 година, са целодневним боравком.

Васпитно-одбразовни рад реализује 8 васпитача. Послове у свом домену обављају још и сестра на превентиви, сервирка и 2 спремачице.

Васпитно-образовни програми - Рад се планира и реализује у складу са захтевима Модела Б Основа програма прилагођено узрасним могућностима деце као и потребама и интересовањима деце, родитеља и локалне средине. Поред редовних активности из свих области, посебно се реализују пројекти „Вртић без насиља"  и „Здрав вртић - здрава средина"
Адреса: Железничка 2

 Телефон: 011 2196 834


 Е-пошта: rjiskrica@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  3 - 7 година

 Број васпитних група: 4


Површина објекта:  286 м2

Површина дворишта:  855 м2

 Начин грејања:  Лож уље

Локација:  налази се у близини ОШ „Петар Кочић"

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке