Објекат је наменски грађен у два нивоа, са пространим травнатим двориштем и великом терасом у јасленом делу. У јасленом делу постоје три велике собе, простране, осветљене, са клима уређајем. У вртићу постоји 6 соба, добро опремљених средствима у складу са узрастом деце. Посебна трпезарија за децу млађег узраста. Хол у приземљу искоришћен је за трпеза- рију деце старијег узраста. Адекватан санитарни чвор и приручна кухиња у коју се допрема храна из центаралне кухиње. Васпитно-образовни рад са децом јасленог узраста обавља 6 медицинских сестара а са децом узраста од 3 до 7 година 12 васпитача. Сестра на превентиви, 4 спремачице и 2 сервирке.

Мноштво додатних и специфичних програма из области говорног развоја, математике, екологије, физичког, музичког и ликовног васпитања, започетих на јасленом узрасту и настављених током боравка деце у вртићу. Радионице (спортска, музичка, фризерска и креативна радионица), чији су реализатори родитељи. Драмске игре, рад на осамостаљивању деце кроз физичке, музичке и ликовне активности, припрема деце за читање и писање, ликовно-истраживачке игре, екологија.
Адреса:  Славише Вајнера бб

Телефон: 011 2190 148 / 2190 177


 Е-пошта: rjkamicak@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  до 7 год.

 Број васп. група: 9

Површина објекта: 713 м2

Површина дворишта: 2678 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини ОШ “Гаврило Принцип”

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1973. год.