Просторије вртића се налазе у оквиру управне зграде ПКБ Земуна. Адаптиране су за потребе деце предшколског узраста и обухватају велику дечију радну собу, трпезарију, санитарни чвор за децу, приручну кухињу и ходник за смештај дечијих гардероба. Испред вртића се налази већа зелена површина коју користе деца за игру на отвореном простору.

Васпитно образовни рад реализује један васпитач и једна медицинска сестра. Сестра на превентиви борави у објекту 1 пут недељно. О чистоћи и храни брине једна спремачица- сервирка.

Васпитно-образовни програми - Васпитно-образовни рад се одвија према захтевима Модела А Основа програма, адекватно узрасту деце. Од посебних програма у вртићу се реализује пројекат из екологије „Ми смо Земљани” и „Уметничка дела у дечијем свету". Интезивна је и сарадња са родитељима који се повремено укључују у рад вртића. Постоји и сарадња са ОШ „ Илија Бирчанин" из Земун Поља.Адреса:  Насеље 13. Мај - насеље ПКБ

Телефон: 011 375 6064


 Е-пошта: rjmaca@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 3 до 7 год.

 Број васп. група: 1 целодневна мешовита група  

Површина објекта: 97 м2

Површина дворишта: нема двориште

Начин грејања:  Струја

Локација: на старом батајничком путу

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: