Објекат је наменски греађен са пространим травнатим двориштем.  У склопу се налазе простране, осветљене, климатизоване радне просторије. У вртићу постоје 4 радне собе, добро опремљене дидактичким средствима у складу са узрастом деце и једна заједничка вишенаменска просторија. Такође објекат има адекватан санитарни чвор и приручну кухињу у коју се допрема храна из централне кухиње као и посебну трпезарију за децу.  Ту су и канцеларије сарадника за превентивну и здравствену заштиту као и канцеларија стручних сарадника. Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3-7 година обавља 8 васпитача, једна сестра на превентиви, 2 спремачице и једна сервирка.

Реализује се мноштво различитих програма из свих васпитно-образовних области али посебна пажња се поклања екологији, драмском изражавању деце као и физичкој култури. Сарадња са родитељима је на завидном нивоу и огледа се у активноим учешћу родитеља у обогаћивању васпитне средине непосредним укључивањем родитеља у васпитно-образовни рад.

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Адреса: Кеј Ослобођења бб


Телефон: 011 412 7481


 Е-пошта: rjmalasirena@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст: од 3 до 7 год.

 Број васп. Група: 4

Површина објекта:  500 м2


Површина дворишта: 3000 м2

Начин грејања: Даљинско грејање


Локација: у близини земунског шеталишта (кеја)

 Саграђен: 2010. год.