Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт

Објекат је намески грађен за целодневни боравак деце. Отворен је 2010. године (последњи отворени објекат у оквиру ПУ Др Сима Милошевић), као одговор на велики број захтева родитеља (корисника) у оквиру новог насеља Алтина.

Као простори за рад у оквиру вртића постоје: 9 васпитних соба за децу вртићког узраста, 4 васпитнe соба за децу јасленог узраста, фискултурна сала и атријум.

За потребе васпитно-образовног рада користи се и простор за 2 ППП (припремни предшколски програм) на 4 сата у оближњој основној школи “Сава Шумановић”.

Васпитно-образовни програми - Рад се планира и реализује у складу са захтевима Модела Б. Основа програма прилагођена је узрасним могућностима деце као и потребама и интересовањима деце, родитеља и локалне средине. Поред редовних активности из свих области, посебно се реализују пројекти „Кругови пријатељства"  и „Здрав вртић - здрава средина", “Лутке у раду са децом” и “Лутке око света”. Објекат поседује производну кухињу, кројачницу ... Негу у раду остварује 12 медицинских сестара-васпитача, 26 васпитача, напословима ПЗЗ у објекту су ангажоване 2 медицинске сестре.Адреса: Добановачки пут 58 (Алтина)

 Телефон: 011 3752 129


 Е-пошта: rjmilica@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  1 - 7 година

 Број васп. група: 19 (11 врт., 2 припр. При ОШ “Сава                                     Шумановић”, и 6  јаслених)


Површина објекта:  1975 м2

Површина дворишта:

 Начин грејања:  Течни нафтни гас

Локација:  налази се у близини компаније “Ктитор”

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print