Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт

Текст је у припреми.Адреса: Добановачки пут 58 (Алтина)

 Телефон: 011 3752 129


 Е-пошта: rjmilica@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  1 - 7 година

 Број васп. група: 15 (9 врт. и 4  јаслених), 2 припр. при                                     ОШ “Сава Шумановић”,


Површина објекта:  1975 м2

Површина дворишта:

 Начин грејања:  ТНГ

Локација:  налази се у близини компаније “Ктитор”

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print