Текст: ускороПредшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Вртић и јасле ОАЗА (Ел. Индустрија)

Адреса: Батајнички друм 23

Телефон: ускоро


 Е-пошта: rjelektronska@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 1 до 7 год.

 Број васп. група: 5 јаслених и 11 вртићких

Површина објекта: П+1 2124 м2

Површина дворишта: 8000 м2

Начин грејања: Даљинско грејање

Локација: у кругу бивше Електронске индистрије Ниш

 Саграђен: 1979, реновиран 2016