Текст је у припреми.
Адреса: Новоградска 73

Телефон: 011 2610 481


 Е-пошта: rjpalcic@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  дo 3 год.

 Број васп. група: 5

Површина објекта: 246 м2

Површина дворишта: 318 м2

Начин грејања: Лож уље

Локација:

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1946. год.