Просторна организација - Објекат није наменски грађен па функционише као депанданс. Има четири радне собе, једну кухињу и два купатила за децу. Кухиња је приручна, па се храна у њу допрема из централне кухиње.

Организација група - С обзиром на величину простора у којем бораве деца, капацитет вртића је 120 деце узраста од 3 до 7 година. Деца су организована у 4 целодневне групе једнаке по узрасту.

Са децом ради осам васпитача. Послове, у свом домену, обављају још и једна сестра на превентиви, једна сервирка и две спремачице.

Васпитно-образовни рад се одвија према захтевима Основа програма, са подједнако заступљеним Моделима, и посебним нагласком на социјализацији деце. Развијена је превентивно - здравствена заштита и исхрана деце. С тим у вези, од специфичних програма у вртићу се реализују пројекти: „Здрав вртић", „Здраво да сте", пројекти у области драмске, ликовне и говорне радионице (кроз драматизације и ликовне активности). Традиција овог вртића је „Шарендан” где се све види, може и хоће.

Адреса: Цара Душана 123

Телефон: 011 2614 664


 Е-пошта: rjpepeljuga@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 3 дo 7 год.

 Број васп. група: 4 целодневне узрасне групе

Површина објекта: 216 м2

Површина дворишта: 730 м2

Начин грејања: Лож уље

Локација: у делу Земуна познатом као Горња варош

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1960. год.