Објекат није наменски грађен за вртић, већ је адаптиран и у тој функцији је већ дуги низ година. Деци су на располагању 4 собе и канцеларија васпитача адаптирана за боравак деце и велико, пространо двориште. У склопу објекта је и једна кухиња у којој се припремају сва три оброка за целодневни боравак деце и адаптиран санитарни чвор за потребе предшколске деце.

У објекту постоји једнајаслена целодневна група (боравак до 11 сати) за децу узраста до 3 године и четири вртићке целодневне групе за децу од 3 до 7 година старости. Постоји и једна забавишна полудневна група (боравак од 3 сата) за децу од 5 до 7 год. У јаслицама васпитно-образовни рад обављају 3 медицинске сестре,у вртићу 8 васпитача и у забавишној групи 1 васпитач. Ту су и сестра на превентиви, кувар, сервирка и спремачице. Постоји и домар.

Припрема за школу обавља се у предшколској и забавишној групи.Од специфичних програма на нивоу вртића,свакодневно се реализује пројекат „Култура живљења". У овом вртићу се поред заједничих и обавезних активности реализују и појединачи програми на нивоу група у области развоја говора и физичог развоја, драмских и луткарских радионица и екологије.Адреса: Пуковника Миленка Павловића 136 б (Батајница)

Телефон: 011 840 9567 / 7870 456


 Е-пошта: rjpetarpan@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од  1 - 7

 Број васп. група:  6 (1 јасл., 4 целодневне, 1 забавишна)


Површина објекта: 1284 м2

Површина дворишта:           м2

Начин грејања:  Лож уље

Локација: на излазу из Батајнице


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print