Просторна организација - Објекат није наменски грађен. Зграду јаслица чине три спрата са собама, трпезаријом и санитарним чвором. У приземљу се налази приручна кухиња која служи за сервирање хране.

Организација група - Обзиром на просторне могућности, у јаслама се формирају 3 васпитне групе уједначених по узрасту деце (до 3 године), у целодневном боравку.

Са децом ради 9 медицинских сестара, а послове у свом домену обављају још и једна сервирка и две спремачице. Васпитно-образовни програми - У реализацији васпитно - образовних активности полази се од захтева Основа програма а у складу са узрастом деце. Активности се организују у циљу подстицања свих аспеката развоја деце уз коришћење адекватних средстава и импровизација.

Од специфичних програма који се овде реализују је пројекат „Истраживачке интелектуалне игре"  у који су укључени и родитељи. Родитељи су сарадници и у погледу уређивања простора у којима бораве деца као и осталих активности уз иницијативу медицинских сестара.


Адреса: Џорџа Вашингтона 5

Телефон: 011 614 135


 Е-пошта: rjprvikorak@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  до 3 год.

 Број васп. група: 3 групе у целодневном боравку

Површина објекта: 244 м2

Површина дворишта: 318 м2

Начин грејања: Лож уље

Локација: у делу Земуна познатом као Ретензија

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: