Вртић је просторно прилагођен боравку деце предшколског узраста јер је наменски грађен објекат. Поред соба, са трпезаријама, у свом саставу има о адекватан санитарни чвор, фискултурну салу и приручну кухињу из које се сервира храна достављена из једне од три централне кухиње. Посебан простор се користи за еколошке активности. Велико двориште, стално уређено, доступно и заштићено само за децу.

Групе су организоване по узрасту за децу од 1 до 7 година. У јаслама има 4 групе целодневног боравка (до 11 сати) за децу до З године старости, док у вртићу постоји 4 целодневне групе за децу узраста од 3 до 7 година.

Стручни тим чини 8 медицинских сестара, 8 васпитача и сестра на превентиви.

Рад у складу са захтевима Основа програма уз коришћење савремене стручне литературе. Од специфичних програма у вртићу се реализује пројекат „Уметничка дела у дечијем свету” и физичко - рекреативне активности на отвореном простору и у сали под називом „Игра ми је храна". Еколошке активности живе стално кроз укључивање родитеља и деце у одржавању хигијене дворишта и неговању биљних култура.
Адреса: Сестара Страјин 50 (Нова Галеника)

Телефон: 011 2197 970


 Е-пошта: rjveverica@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од  1 - 7

 Број васп. група:  8 (4 јасл., 4 целодневне)


Површина објекта: 1292 м2

Површина дворишта: 4950 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: поред ОШ “Михајло Пупин”


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2015.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print