Објекат није наменски грађен па функционише као депанданс. Налази се у стамбеној згради. Има четири радне собе, кабинет, једну кухињу, трпезарију и два купатила за децу. Кухиња је приручна, па се храна у њу допрема из централне кухиње смештене у улици Радича Петровића 26. Организација група - У вртићу су организоване 4 групе деце једнаке по узрасту (од 3 до 7 година) са могућностима цело- дневног боравка.

Васпитно-образовни рад реализује 8 васпитача. Послове у свом домену обављају још и сестра на превентиви, сервирка и спремачица.

Васпитно-образовни рад се обавља према препорукама Модела Б Основа програма. У зависности од интересовања деце, родитеља и локалне средине, организују се пројекти на нивоу објекта. У раду са децом велика пажња поклања се екологији, па се садржаји реализују кроз активности са родитељима и активности на нивоу вртића. Од посебних програма у вртићу су заживели пројекти „Самопоштовање" и „Математичке игре геометријским облицима".



Адреса: Београдска 3-5

Телефон: 011 2197 282


 Е-пошта: rjvrapce@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 3 - 7 год.

 Број васп. група:  4

Површина објекта: 280 м2

Површина дворишта: нема двориште

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини Главне поште у Земуну


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке