Објекат је наменски грађен и има 6 великих соба са трпезаријама, пространим ходником и адекватно опремљеним санитарним чвором за децу и приручном кухињом у коју се допрема храна из једне од централних кухиња. Поред радних соба, постоји и просторија за изолацију у случају пружања здравствене помоћи детету. Вртић је окружен пространим двориштем са теренима за игру, лепим травњаком и малим цвећњаком. Иза вртића се налази зелена површина Јеловац на којој деца често проводе време током боравка напољу.

Васпитно-образовни рад у вртићу реализује 12 васпитача. Поред њих запослени су и сестра на превентиви, 1 сервирка и 3 спремачице. Рад се планира и реализује у складу са изабраним Моделом Основа програма прилагођеним узрасним могућностима деце као и потребама и интересовањима деце, родитеља и локалне средине. Посебно се реализују пројекти у области развоја самопоштовања, почетних математичких појмова, ликовног стваралаштва, говорног стваралаштва, пројекат „Здрав вртић", „Уметничка дела у дечијем свету" као и програм еколошког васпитања „Ми Земљани". У оквиру овог вртића налази се и Техничка служба ПУ Др Сима Милошевић.Адреса:  Златиборска 46

Телефон: 011 2612 997


 Е-пошта: rjzlatnibor@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 3 - 7 год.

 Број васп. група: 6

Површина објекта: 1349 м2

Површина дворишта: 2050 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: поред ОШ “Раде Кончар” (Калварија)

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1971. год.


почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке