Текст је у припреми.

Адреса: Словенска 4

Телефон: 011 2617 789 / 2194 381


 Е-пошта: rjzvrk@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 1 - 7 год.

 Број васп. група:  3 јаслене и 7 вртићких

Површина објекта: 677 м2

Површина дворишта: 1284 м2

Начин грејања:  Лож уље

Локација: Железничка колонија


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1962. год.


почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке