Просторна организација - Објекат је наменски грађен у једном нивоу а организован је као простор за јасле и простор за вртић Оба дела имају засебне улазе. Јасле имају три радне собе са санитарним чвором адекватном узрасту деце. У вртићу се налази 7 радних соба као и посебан мањи простор за додатне активности. И јасле и вртић имају заједничку собу за изолацију у случају када је потребно детету пружити посебну бригу због болести.У склопу објекта је и велико двориште за боравак деце на отвореном простору.

Јасле - 3 целодневне групе узраста до 3 године Вртић - 5 целодневних група једнаких по узрасту (од 3 до 7 година) и 1 полудневна група за децу узраста од 5 до 7 година. Са децом у јаслама ради 6 медицинских сестара, а у вртићу 11 васпитача. Послове у свом домену обављају једна сестра на превентиви, 3 спремачице и 2 сервирке.

У реализацији васпитно-образовних активности полази се од захтева Основа програма а у складу са узрастом деце. Од посебних програма у вртићу се развијају програми у области ликовног васпитања, драматизације, развоја говора, развоја појма о себи и пројекат „Самопоштовање".

Адреса: Словенска 4

Телефон: 011 2617 789 / 2194 381


 Е-пошта: rjzvrk@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 1 - 7 год.

 Број васп. група:  9

Површина објекта: 677 м2

Површина дворишта: 1284 м2

Начин грејања:  Лож уље

Локација: Железничка колонија


Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1962. год.


почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке