Вртићи и јасле

ЧАРОЛИЈА - вртић

    Адреса:  Капетана Радича

    Петровића 26

    Тел. :  011 / 261 – 48 – 21

    Е-пошта:

    rjcarolija@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

 

бубамара - вртић

   Адреса:  Браће Крњешевац 6

   Тел. :   011/ 375 – 38 – 15

   Е-пошта:

   rjbubamara@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

ВЕВЕРИЦА

    Адреса:   Сестара Страин 50

    Тел. :  011 / 219 – 79 – 70

    Е-пошта:

    rjveverica@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

 

ДАМБО

    Адреса:   Добановачка 54 а

    Тел. :  011/ 690 – 00 – 45

    Е-пошта:

    rjdambo@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

КАМИЧАК

   Адреса:  Славише Вајнера бб

   Тел. :  Вртић:  011 / 219 – 01 – 48

     Јасле:  011 / 219 – 01 – 77

   Е-пошта:

   rjkamicak@pudrsimamilosevic.edu.rs

Мали Принц

    Адреса:   Карловачка 27

    Тел. :  011 / 261 – 61 – 66

    Е-пошта:

    rjmaliprinc@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

оаза

   Адреса:    Батајнички друм 23

   Тел. :    011 / 655 – 75 – 35

      011 / 655 – 75 – 34

   Е-пошта:

   rjelektronska@pudrsimamilosevic.edu.rs

петар пан

     Адреса:  Пуковника Миленка

    Павловића 136b, Батајница

     Тел. :   011 / 787 – 04 – 56

     Е-пошта:

    rjpetarpan@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

рода

    Адреса:  Београдска 2, Угриновци

    Тел. :  011 / 840 – 95 – 67

    Е-пошта:

    rjroda@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

Алиса

    Адреса:  Старца Вујадина 7

    Тел. :  011 / 260 – 11 – 21

    Е-пошта:

    rjalisa@pudrsimamilosevic.edu.rs

Мала сирена

    Адреса:  Кеј Ослобођења бб

    Тел. :  011 / 373 – 00 – 33

    Е-пошта:

    rjmalasirena@pudrsimamilosevic.edu.rs

чаролија - јасле

     Адреса:  Капетана Радича

     Петровића 26

     Е-пошта:  rjcarolijajasle@gmail.com

бубамара - јасле

    Адреса:  Душана Мађарчића

    Корчагина бр.5

    Е-пошта:

 rjbubamarajasle@pudrsimamilosevic.edu.rs

 

ВИЛА ЗВОНЧИЦА

    Адреса:   22. октобра 49

    Тел. : 011 / 261 – 12 – 41

    Е-пошта:

   rjvilazvoncica@pudrsimamilosevic.edu.rs

ЗВРК

     Адреса:  Словенска 2А

     Тел. :  011 / 261 – 77 – 89

     Е-пошта:

     rjzvrk@pudrsimamilosevic@edu.rs

ИСКРИЦА

   Адреса:  Железничка 2

   Тел. :  011 / 219 – 68 – 34

   Е-пошта:

   rjiskrica@pudrsimamilosevic.edu.rs                                                                                    

Маца

  Адреса: Насеље 13. Мај 1 (зграда ПИК)

  Тел. :  011 / 375 – 60 – 64

  Е-пошта:

  rjmaca@pudrsimamilosevic.edu.rs                                                                                 

палчић

    Адреса:   Новоградска 73

    Тел. :   011 / 261 – 04 – 81

    Е-пошта:

    rjpalcic@pudrsimamilosevic.edu.rs                                                                                     

први корак

   Адреса:   Џорџа Вашингтона 5

   Тел. :   011 / 261 – 41 – 35

   Е-пошта:  rjprvikorak23@gmail.com ,

   rjprvikorak@pudrsimamilosevic.edu.rs                                                                                   

Цврчак

  Адреса:  Вртларска 23, Земун

  Тел. :   011 /  261 – 92 – 75 

  Е-пошта:

  rjcvrcak@pudrsimamilosevic.edu.rs

                                                                                  

Бубице

   Адреса:  Официрска колонија 10,

   Батајница

   Тел. :   011 / 787 – 01 – 81   

   Е-пошта:

   rjbubice@pudrsimamilosevic.edu.rs

                                                                                

 

Мрвица

   Адреса:  Шилерова 87

   Тел. :   011 / 375 – 05 – 19 

   Е-пошта:

   rjmrvica@pudrsimamilosevic.edu.rs

                                                                   

земунски бисер

   Адреса:   Драгана Ракића 39

   Тел. :   Вртић:  011 / 261 – 48 – 21

                Јасле:  011 / 219 – 04 – 31

   Е-пошта:  rjzemunskibiser@gmail.com

браћа абафи

    Адреса:  Светозара Милетића 18

    Тел. :  011 / 216 – 99 – 30

    Е-пошта:

    rjabafi@pudrsimamilosevic.edu.rs

ВРАПЧЕ

     Адреса:  Београдска 3-5

     Тел. :        011 / 219 –  72 – 82

     Е-пошта:

     rjvrapce@pudrsimamilosevic.edu.co

 

ЗЛАТНИ БОР

   Адреса:  Златиборска 46

   Тел. :   011 / 261 – 29 – 97

   Е-пошта:

   rjzlatnibor@pudrsimamilosevic.edu.rs

   

ЛАЗАР

    Адреса:   Добановачки пут 81

    Тел. :  011 / 261 – 00 – 08

    Е-пошта:

    rjlazar@pudrsimamilosevic.edu.rs

  

Милица

   Адреса:  Добановачки пут 58 (Алтина)

   Тел. :  011 / 375 – 21 – 29

   Е-пошта:

    rjmilica@pudrsimamilosevic.edu.rs

пепељуга

   Адреса:  Цара Душана 123

   Тел. :  011 / 261 – 46 – 64

   Е-пошта:

   rjpepeljuga@pudrsimamilosivic.edu.rs

пчелица маја

   Адреса:   Новоградска 17 Земун

   Тел. :   011 / 261 – 57 – 75

   Е-пошта:

  rjpcelicamaja@pudrsimamilosevic.edu.rs

Чворак

    Адреса:  Далматинске Загоре 92

    Тел. :  011 / 787 – 00 – 41

    Е-пошта:

    rjvrticcvоrak1@gmail.com

Колибри

   Адреса:   Цара Душана 87

   Тел. :   011 / 210 – 01 – 46  

   Е-пошта:

   rjkolibri@pudrsimamilosevic.edu.rs

                                                                           

Пачја школа

   Адреса:  Михаила Вукше 2а

   Тел. :   011 / 210 – 50 – 70

   Е-пошта:

   rjpacjaskola@pudrsimamilosevic.edu.rs

                                                                               

Е – ПОШТА

info@pudrsimamilosevic.edu.rs

ТЕЛ / ФАХ

011 / 260 – 6662

011 / 267 – 29 – 76

 

Капетана Радича Петровића 26

11080 Београд ( Земун ), Србија