Руковођење установом

Управа ПУ “Др Сима Милошевић“ се налази у објекту дечјег вртића “Чаролија”, у улици Капетана Радича Петровића 26. 

Рад са странкама  административних служби је од  08:00  –  16:00  часова

Важни телефони установе

Централа :                                           

Тел: 011 / 2606 – 662                          

Фах: 011 / 2672 – 976

Е – пошта :

info@pudrsimamilosevic.edu.rs

Директор установе

Јасмина Боуали Станојковић

Помоћник директора

Ксенија Сантрач

Секретар установе

Лидија Грбић

Шеф рачуноводства

Ивана Тмушић

Стручни сарадници

Педагог

Татјана Ристивојевић

Гордана Ђорђевић

Јелена Крсмановић

др Марија Маловић

Јована Петровић

Психолог

Јована Лапчевић

Весна Милинковић

Логопед

Бојана Синђелић Лазић

Педагог за музичко

Вера Вељковић Лакић

Сарадници за унапређење превентивне здравствене заштите

Јасмина Роговић

Ивана Роговић

Сарадник за унапређење, планирање и организацију исхране

Рада Веин

Тања Миленковски

Сарадник за унапређење социјалне заштите

Маја Црногорац Ђурић

Правна служба

Катарина Милосављевић

Обрачун корисника

Данијела Ненадовић

Јованка Бабић

Јавне набавке

Жељко Зековић

Уписна комисија

Жељка Трбовић

Е – ПОШТА

info@pudrsimamilosevic.edu.rs

ТЕЛ / ФАХ

011 / 260 – 6662

011 / 267 – 29 – 76

 

Капетана Радича Петровића 26

11080 Београд ( Земун ), Србија