Светосавска награда

     Светосавску награду за 2023. годину, за постигнуте изузетне резултате. У области образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпитне праксе, развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији које додељује Министарство просвете. Ове године добиле су 32 лауреата, а међу њима је и Предшколска установа ”Др Сима Милошевић” из Земуна.

         Ову престижну награду установа је добила за изузетан допринос у развоју делатности предшколског васпитања и образовања.  Кроз учешће у програмима и иницијативама на националном нивоу, као и за професионално јавно деловање.

     Кроз традицију дугу осам деценија ова земунска предшколска установа континуирано доприноси унапређивању квалитета васпитно-образовног рада и делатности предшколског васпитања и образовања у целини. Сараднички однос са водећим установама из области васпитања и образовања, као и са организацијама и институцијама на националном и локалном нивоу чине је препознатљивом. Посебно се истиче по партнерском односу који гаји са породицама деце. Једна је од установа које су учествовале у пилотирању нацрта програмске концепције предшколског васпитања и образовања Основа програма ”Године узлета”.