Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2020.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Trichophyton schoenleinii (Lebert) Langeron et Milochevitch, Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch, Trichophyton ferrugineum (Ota) Langeron et Milochevitch, Trichophyton milochevitch. Trichophyton schoenleinii (Lebert) Langeron et Milochevitch, Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch, Trichophyton ferrugineum (Ota) Langeron et Milochevitch, Trichophyton milochevitcх. Такође је увео и нове подлоге за изолацију дерматофита и изучавао плеоморфизам гљива. У току свог плодоносног рада написао је око 70 научних радова које је објављивао у земљи и иностранству.


Ратне године (1941 – 43.) га прекидају у стручно – наушном раду на пољу медицинске микологије. Учествује у организацији устанка у Црној Гори и формира партизанску болницу у Никшићу 1942. год. Постаје шеф санитета за Црну Гору и Боку Которску и пише приручнике и упутства о организацији здравствене службе у рату. Организује Први конгрес партизанских лекара у Босанском Петровцу 1942. год. Рањен је на Сутјесци 1943. год., где су га заједно са песником Иваном Гораном Ковачићем четници заробили и убили.  


Извор:

Војна енциклопедија (књига V), Београд 1973. год.

Предшколска установа Др Сима Милошевић - Земун

Развој предшколства у Земуну има дугогодишњу традицију.


Организовани рад са децом предшколског узраста у Земуну почео је тридесетих година двадесетог века у забавиштима Добротворне задруге Српкиња Земункиња и забавиштима католичких сестара.


1931. године донесена је Уредба о потреби оснивања три државна забавишта. Основана су два женска забавишта при основним школама „Краљевић Томислав“ и „Краљевић Андреј“ и мушко при основној школи „Престолонаследник Петар“. У њима се радило према званичном државном програму, донесеном од стране министра просвете и цркве, на основу Закона о народни мшколама.


Прво послератно забавиште отворено је 1. маја 1945. године у улици Светозара Милетића, где и данас ради вртић „Абафи“. Након рата, 1945. бројна сиротишта прерастају у вртиће и њихов број се постепено повећава. 1946. године отворена су два обданишта Црвеног крста и три обданишта која је отворила Општина Земун. Решењем Народног одбора Oпштине Земун 1958. године, ови објекти спајају се у јединствену организацију под називом Дечији вртић „Др Сима Милошевић“. Овим решењем утврђено је да дечији вртић има својство правног лица, ради са самосталним  финансирањем, а њиме непосредно управља Одбор вртића и управник уз помоћ Стручног већа и Савета родитеља у одељењима.


Дечији вртић растао је и развијао се у складу са друштвеним могућностима и потребама породица. Током година градили су се наменски објекти и прилагођавали други простори за потребе васпитно-образовног рада.


Оснивач медицинске микологије на овим просторима је Проф.  др Сима Милошевић.

Проф. др Сима Милошевић је рођен у селу Каменари у Боки Которској 5. септембра 1896. год. Средњу школу и теологију учио је у Котору и Задру. Медицински и Филозофски факултет завршио је у Београду. Од 1927. год. је радио у Централном хигијенском заводу у Београду  (Батут). Као Рокфелеров стипендиста  1928. године се усавршавао у Хамбургу , а 1930. год. одлази у Париз где ради са светски признатим миколозима Брумптом, Лангероном и Сабоураудом.


По повратку у Београд оснива прву миколошку лабораторију у тадашњој Југославији, а 1936, год. постаје први инострани асистент  Медицинског факултета у Паризу. За професора Медицинског факултета у Београду је изабран 1938. год. када постаје и уредник и редактор часописа “Медицински преглед”. У светским размерама, научни допринос професора Симе Милошевића у области медицинске микологије је веома велики. Поставио је темеље медицинске микологије и први извршио изолацију дерматофита код нас. Увео је једноставнију класификацију дерматофита и извршио идентификацију и каратеризацију нових врста: