Предшколска установа

     “ Др Сима Милошевић „

лого

          Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ , Земун, основана је 1945. године када је отворено прво послератно забавиште у улици Светозара Милетића број 18. На тој адреси, данас , налази се дечији вртић „Браћа Абафи“. Од давне 1945. године земунска Предшколска установа је расла и развијала се у складу са могућностима и развојним плановима Града Београда као и потребама земунске деце и њихових породица.

             Данас, Предшколска установа „Др Сима Милошевић“, са седиштем у улици Капетана Радича Петровића 26, општина Земун, Београд, остварује програм у 32 објекта – радне јединице. Полудневни облик рада у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата реализује се у оквиру 5 радних јединица и 6 простора при основним школама и још у простору у оквиру КБЦ „Земун“.

             Васпитно – образовни у свим групама се остварује на српском језику.

             У Предшколској установи „Др Сима Милошевић“ тежимо заједно остваривању подршке дечијој добробити кроз вршњачко учење, партнерство са породицом и локалном заједницом . Култура установе видљива је кроз међусобно повезивање свх учесника у развијању реалног програма вртића, кроз истраживачки приступ, хоризонтално учење и рефлексивно преиспитивање праксе. На овај начин као заједница праксе  градимо систем вредности, уверења и понашања који је истовремено склон променама.

             Почев од марта 2017. године у вртићу „Земунски бисер“ покренут је пројекат пилотирања нових Основа програма под називом “Године узлета“. Пилот пројекат реализован је у партнерству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, а под вођством Института за педагогију и андрагогију. Током интензивног и континуираног рада целог Тима вртића „Земунски  бисер“, уз подршку 2 стручна сарадника Установе као и редовним праћењем и пружањем подршке од стране професора ИПА реализован је процес дораде и пилотирања нацрта нових Основа програма. Пројекат пилотирања завршен је у јуну 2018. год. и резултирао је израдом финалног документа Основа програма предшколског васпитања и образовања. Прикупљани су примери добре праксе како би се лакше вршила дисеминација, односно увођење нових Основа програма у праксу. По окончању пилот пројекта, у објекту „Земунски бисер“ настављен је континирани рад практичара и 2 стручна сарадника на одржавању постигнутих промена и даљем унапређивању и усклађивању праксе са концепцијом Године узлета. Организоване су и посете „Земунском бисеру“ како би колеге из других објеката могли да виде и чују како изгледа пракса у складу са основама програма „Године узлета“ и лакше крену у процес имплементације у својим радним јединицама.

              Почетком радне 2022/23. године објекат „Земунски бисер“ постао је један од пет центара кластера у Србији развијених у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ , који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије у сарадњи са Институтом за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ – ом. Кластер центар намењен је хоризонталном учењу практичара из других установа кроз моделовање праксе у примени Основа програма ПВО – Године узлета. Поред тога, “ Земунски бисер “ је и наставна база Катедре за предшколску педагогију, Одељење за педагогију и андрагогију  Филозофског факултета Универзитета у Београду.

              Култура Установе је таква да подржава промене у пракси и подстиче хоризонталну размену практичара. Ипак, на нивоу појединачних објеката постоје разлике у култури вртића, коју обликује контекст конкретног објекта. Уважавајући специфичности сваког вртића, Установа ће у наредном периоду подржавати различите иницијативе других вртића како би подржала промене у пракси у складу са вредностима савремене концепције садржане у Основама програма.

 

Е – ПОШТА

info@pudrsimamilosevic.edu.rs

ТЕЛ / ФАХ

011 / 260 – 6662

011 / 267 – 29 – 76

 

Капетана Радича Петровића 26

11080 Београд ( Земун ), Србија