ЗЕМУНСКИ БИСЕР

КЛАСТЕР ЦЕНТАР

лого

О Земунском бисеру – кластер центру

Земунски бисер један је од пет вртића у Србији који је од 2017. године
учествовао у пилотирању Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета.
Земунски бисер је наставна база Катедре за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета у Београду.У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који реализује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије у сарадњи са Институтом
за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ, формирано је пет центара кластера на територији
Србије, који су намењени хоризонталном учењу практичара у примени Основа програма
ПВО – Године узлета. Један од њих је и ПУ „Др Сима Милошевић“. У оквиру центра
кластера, практичари који долазе из друге установе, имају прилику да виде квалитетну
праксу у примени Основа програма ПВО – Године узлета и да на лицу места, у контексту
праксе, уче од искусних колега. Хоризонтално учење у центрима кластера је
осмишљено као заједничко учење моделовањем (ЗУМ) које ће се остваривати током
једнодневног стручног сусрета.

“ Реални програм је обликован контекстом предшколске установе

односно конкретног вртића у коме се развија. Контекст чини одређена култура

и структура установе, непосредна заједница и сви учесници програма. „

Основе програма Године узлета

“ Сада ја видим да ја као васпитач стварам ситуације у којима ће деца имати могућност и подршку да граде различите односе. „

Ана Вујатовић, васпитач Земунског бисера

     

“ Оно што раде у вртићу, конкретне ствари, учење о свету око себе – то неће заборавити. Оно што раде у вртићу дете одмах живи и у  вртићу  и код куће. И  сама деца сада другачије схватају учење него раније.”

Изјава родитеља

“ Допада ми се што сам као родитељ укључена у све догађаје у вртићу и информисана о њима. Јако нам се допада заједнички рад  васпитача и родитеља са децом и то што сви заједно учествујемо у програму. „

Изјава родитеља

 

„У вртићу Земунски бисер научила сам колико је битна сарадња и подршка, време проведено у вашем вртићу даје нам „ветар у леђа“.“

Коментар ученика ЗУМ обуке

   

  „Мени је лепо у двориштву, највише ми се свиђа љуљашка са гумом, на њој седим са Нађом, Јањом и Талијом, љуљамо се и причамо о зимовању.“

  Лара, Ц. С. (5 година)

  Заједништво

  Рефлексивна пракса

  Истраживање

          Предшколско васпитање и образовање у Републици Србији остварује се у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања. Концепцијом Основа програма „Године узлета“ коју је министар просвете донео 2018. године, афирмише се вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих.

           У складу са концепцијом Основа програма и контекстом сваког дечјег вртића развија се програм васпитно-образовног рада са децом (реални програм).

           Видео записи су приказ развијања програма у дечјем вртићу у складу са Основама програма „Године узлета“.

  Упознајте  ЗУМ  тим

  ЗУМ тим чини једанаест васпитача, четири медицинске сестре – васпитача, два стручна сарадника – педагога и директор установе.

  Будимо у

  контакту

  Адреса :

  Драгана Ракића 39

  Е-пошта :

  rjzemunskibiser@pudrsimamilosevic.edu.rs

  Телефон :

  011 2614 821  /  011 2190 431