Упис деце

08.04.2024. године ПОЧЕО КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

Захтеви за упис подносиће се електронски, путем услуге еВртић на порталу еУправе. 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту је утврдио следећу динамику спровођења конкурса:

–   Прелиминарне листе уписане деце биће истакнуте 10. јуна.

–    Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу или не буду задовољни одлуком уписне комисије о томе   где им је дете распоређено могу да предају жалбе од 10. до 19. јуна.

–    Комисија ће разматрати жалбе родитеља од 20. до 28. јуна

Поштовани,

Списак слободних места за конкурс за упис деце за радну 2024 – 2025.  годину

    Обавештавамо Вас да ће Конкурс за упис деце у ПУ ″Др Сима Милошевић″ Земун, за радну 2024/2025. годину, бити спроведен у периоду од 08.04.2023. – 17.05.2023. године. Захтеви за упис подносиће се електорнским путем, преко портала e-uprave.

Важно:

    Захтеви за упис деце који су поднети у току године а нису реализовани неће се разматрати у новом конкурсу, па је потребно поново их поднети.

    Родитељи деце која су стекла право уписа по Конкурсу за радну 2023/2024. годину, а нису приступили потписивању уговора  потребно је да поново конкуришу.

Уписна комисија

    Уколико имате потребу  достављања додатне документације којом доказујете неку специфичност, исту скенирајте и пошаљите на  е-пошта konkurs@pudrsimamilosevic.edu.rs  уз навођење ЈМБГ детета за које подносите захтев.

    Захтеви за упис ће се рангирати према Правилнику о ближим условима за одређивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (Сл.гласник РС  бр.44/2011).

 

    На основу Закона о општем управном поступку, грађани  нису више обавезни да уз захтев за упис достављају документацију из службених евиденција која је доступна државним органима. Информације о радно-правном статусу, подаци из матичних књига прибављаће се по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева за упис.

Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ  –  користити  еУПРАВА

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

ОДЛУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА       

еУПРАВА  – за пријаву или регистрацију кликните  овде 

Е – ПОШТА

info@pudrsimamilosevic.edu.rs

ТЕЛ / ФАХ

011 / 260 – 6662

011 / 267 – 29 – 76

 

Капетана Радича Петровића 26

11080 Београд ( Земун ), Србија