“ БУБАМАРА “ вртић 

Адреса :  Браће Крњешевац  6

Телефон :  011 / 375 – 38 – 15

Е-пошта : rjbubamara@pudrsimamilosevic.edu.rs

Руководилац вртића :  Татјана Бајић

Медицинске сестре на ПЗЗ :  Ивана Вујковић  и  Ања Вучић

             У нашем вртићу подједнаки значај придајемо функционалном и безбедном физичком простору, односима деце са вршњацима и сарадњи породица и шире локалне заједнице са вртићем.

             Оснивни принципи функционисања тима вртића су: сарадња, толеранција, јасна правила понашања, посвећеност послу и блиска сарадња са родитељима. Увиђамо  важност личне мотивације и ангажованости васпитача за проучавање педагошке проблематике и унапређење праксе. Вртић „Бубамара“дуги низ година активно презентује своју педагошку праксу и радо размењујемо наша искуства са колегама из других установа.