“ ВИЛА ЗВОНЧИЦА „

Адреса :     22. октобра 49

Телефон :   011 / 261 – 12 – 41

Е-пошта :   rjvilazvoncica@pudrsimamilosevic.edu.rs

Руководилац вртића :    Јелена Шаковић  

          Вртић Вила Звончица је адаптиран простор у згради са омеђеним припадајућим двориштем. Налази се у близини Земунског парка, у улици 22. октобра број 49. Прилагођен је боравку деце од 3 године до поласка у школу (две мешовите групе).

          Унутрашњи простор уређен је кроз смислене просторне целине у складу са новим основама програма. Двориште је, у сарадњи са родитељима, опремљено за игру и активности које такође прате пројекте и дечији развој.

          Мањи простор и број уписане деце, уз добру сарадњу са породицом, чине овај објекат топлим и радно – игровним окружењем.