„МИЛИЦА“

Адреса :  Добановачки пут  58  (Алтина)

Телефон :  011 / 375 – 21 – 29

Е-пошта :  rjmilica@pudrsimamilosevic.edu.rs

Руководилац вртића :  Соња Пушкарић

Медицинска сестра на ПЗЗ :  Мирјана Дујовић

                   Број васпитних група у нашем вртићу је 13,5 (9,5 вртић и 4 групе јасленог узраста). У нашем вртићу се спроводи програм „Године узлета“, који пружа свеобухватан развој, а такође и додатне активности (енглески језик и школица спорта) који доприносе још већем успеху и бољем развоју детета. Васпитно образовни рад омогућава индивидуализован приступ сваком детету, а простор је организован тако, да пружа могућност деци да стичу знања, истражују, сарађују са другима, упознају свет око себе, да се крећу и играју.