„ПАЛЧИЋ“

Адреса :  Новоградска 73

Телефон :  011 / 261 – 04 – 81

Е-пошта :  rjpalcic@pudrsimamilosevic.edu.rs

Руководилац вртића :  Татијана Грујић

У нашем вртићу посебан значај дајемо на заједничком развијању програма кроз кључне аспекте, као што су:

          Активно учешће сваког детета у групи и њихова  интересовања, затим подржавамо односе кроз блискост и пријатељство,  сигурност и поверења међу децом и са родитељима.

          Својим радом подржавамо учење деце кроз игру, где истражују помоћу различитих средстава и тако им се омогућава да уче и развијају стваралаштво и креативност.