“ РОДА „

Адреса :  Београдска 2

Е-пошта :   rjroda@pudrsimamilosevic.edu.rs

Телефон :   011 / 840 – 95 – 67

Руководилац вртића :  Маја Ћурчин

Медицинска сестра на ПЗЗ :  Блаженка Беднар

             Наш вртић “ Рода „ је препознатљив по нашим квалитетним међусобним односима, заједничком раду и креативном изражавању. Веома је успешна транзиција јасле-вртић, као и вртић-основна школа, која се налази у близини. На тај начин деца много лакше прихватају нову средину. Свакодневно истражују и развијају своју машту играјући се унутар објекта и у дворишту и кроз игру стичу нова сазнања.