Стручна размена

       У сарадњи са медицинском школом “ Надежда Петровић “ из Земуна, чија смо наставна база. У току фебруара месеца остварили смо стручну размену са школом Yrkesgumnasiet из Гетебурга.  Обиласком нашег објекта  „Чаролија“ професори и ученици поменуте школе обогатили су своје образовно искуство увидом у организацију средине за учење и васпитно-образовног рада. Размена међу учесницима допринела је договором о наставку сарадње.