Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Финансијски извештаји и планови :

Финансијски извештај за 2012. годину

Zavrsni_Racun_2013.pdf

Документа:

Финансијски извештај за 2013. годину

Finansijski_Izvestaj_2013PUSM.pdf

Извештај о раду и реализацији годишњег плана рада ПУ “Др Сима Милошевић” - Земун у радној 2013./2014. год.

 ПУ “Др Сима Милошевић” у радној 2013./2014. год.

Акциони план - План активности из области: васпитно-образовни рад, етос и ресурси - 2014./2015.


год.

Годишњи план рада – за радну 2014. / 2015. годину

.

Izvestaj o radu 2013-2014.pdf Akcioni plan 2014-2015.pdf Godisnji plan za 2014-2015.pdf

Финансијски план за 2015. годину

Fin.Plan2015.pdf

Финансијски извештај за 2014. годину

Finansijski izvestaj za 2014. god..pdf

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у предшколској установи

.

Pravilnik o Merama, nacinu i postupku zastite i bezb. dece.pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PRAVILNIK O JN PUSM.pdf

Развојни план за период 2014-2019. год.

Razvojni plan za period 2014-2019.pdf

Нови предшколски програм 2016. год.

NOVI PREDSKOLSKI PROGRAM 2016.pdf

Статут Предшколске установе “Др Сима Милошевић” Земун

StatutPUSM.pdf

Финансијски план за 2016. годину

Finansjski plan za 2016. god.pdf

- I измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

prva izm f pl 2016.pdf

- II измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

druga izmena f pl 2016.pdf

- III измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

treca izmena f pl 2016.pdf

Биланс стања

Bilan stanja.pdf

Биланс прихода и расхода

Bilans prihoda i rashoda.pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима

izvestaj o kapitalnim izdacima i primanjima.pdf

Извештај о извршењу буџета

izvestaj o izvrsenju budzeta.pdf

Извештај о новчаним токовима

izvestaj o novcanim tokovima.pdf

Измене финансијских планова:

- IV измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

4 Izmena finansijskog plana za 2016.pdf

- V измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

5 Izmena finansijskog plana za 2016.pdf

Финансијски план за 2017. годину

Finansijski plan za 2017.pdf

- Измена финансијског плана за 2017. Год.инансијски план за 2016. годину

Izmena finansijskog plana 2017.pdf

Извештај о раду и реализацији годишњег плана рада ПУ “Др Сима Милошевић” - Земун у радној 2016./2017. год.

 ПУ “Др Сима Милошевић” у радној 2013./2014. год.

Годишњи план рада – за радну 2017. / 2018. годину

 ПУ “Др Сима Милошевић” у радној 2013./2014. год.

Акциони план установе за радну 2017-2018. годину

Пословник о раду Савета родитеља установе

Izvestaj o radu i realizaciji godisnjeg plana PU 2016-17.pdf Godisnji plan rada za 2017-2018.pdf Akcioni plan ustanove za radnu 2017-2018.pdf Poslovnik o radu Saveta roditelja ustanove.pdf