Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2022.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Документа:

Предшколски програм 2016. год.

NOVI PREDSKOLSKI PROGRAM 2016.pdf

Статут Предшколске установе “Др Сима Милошевић” Земун

StatutPUSM_2020.pdf

Пословник о раду Савета родитеља установе

Poslovnik o radu Saveta roditelja ustanove.pdf

- I измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

prva izm f pl 2016.pdf

- II измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

druga izmena f pl 2016.pdf

- III измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

treca izmena f pl 2016.pdf

Биланс стања

Bilan stanja.pdf

Биланс прихода и расхода

Bilans prihoda i rashoda.pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима

izvestaj o kapitalnim izdacima i primanjima.pdf

Извештај о извршењу буџета

izvestaj o izvrsenju budzeta.pdf

Извештај о новчаним токовима

izvestaj o novcanim tokovima.pdf

Измене финансијских планова:

- IV измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

4 Izmena finansijskog plana za 2016.pdf

- V измена финансијског плана за 2016. Год.инансијски план за 2016. годину

5 Izmena finansijskog plana za 2016.pdf

- Измена финансијског плана за 2017. Год.инансијски план за 2016. годину

Izmena finansijskog plana 2017.pdf

Акциони план 2019-2020

Akcioni plan 2019-2020.pdf

Годишњи план рада 2019-2020

Godisnji plan rada 2019-2020.pdf Izvestaj o radu i realizaciji godisnjeg plana 2018-2019.pdf

Извештај о раду и реализацији годишњег плана 2018-2019

Извештај о самовредновању за 2018-2019. год.

Izvestaj o samovrednovanju 2018-2019.pdf

Правила понашања у ПУ “Др Сима Милошевић” Земун

PRAVILA PONASANJA U PU DR SIMA MILOSEVIC.PDF

Правилник о организцији и начину спровођења зимовања и летовања


Pravilnik o organizciji i nacinu sprovodjenja zimovanja i letovanja.PDF

Правилник о заштити и безбедности деце


PRAVILNIK O ZASTITI I BEZBEDNOSTI DECE.PDF

Извештај о самовредновању за 2017-2018. год.

Izvestaj o samovrednovanju 2017-2018.pdf

Финансијски извештаји и планови :

Финансијски план за 2017. годину

Finansijski plan za 2017.pdf

Финансијски план за 2020. годину

Finansijski plan 2020.pdf

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2016. годину

Finansjski plan za 2016. god.pdf

Финансијски план за 2015. годину

Fin.Plan2015.pdf

Финансијски извештај за 2014. годину

Finansijski izvestaj za 2014. god..pdf

Финансијски извештај за 2013. годину

Finansijski_Izvestaj_2013PUSM.pdf

Финансијски извештај за 2012. годину

Zavrsni_Racun_2013.pdf

- I Измена финансијског плана за 2020. Год.инансијски план за 2016. годину

Prva izmena finansijskog plana za 2020 godinu.pdf

Финансијски извештај за 2019. годину

FI2019Objedinjeno.pdf

Правилник о ближем уређивању поступка набавки 2020.


Pravilnik o blizem uredjivanju postupka nabavki 2020.pdf

Финансијски план за 2021. годину

finansijski plan za 2021.pdf

- I Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

I izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- II Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

II izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- III Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

III izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- IV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

IV_izmena_finansijskog_plana_za_2021.pdf

- V Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

V izmena finansijskog plana za 2021.pdf

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ Земун

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.pdf

- VI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

VI izmena finansijskog plana za 2021.pdf

Финансијски извештај за 2020. годину

Finansijski izvestaj za 2020.pdf

- VII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

VII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- VIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

VIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- IX Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

IX izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- X Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

X izmena finansijskog plana za 2021.pdf

Измена Правилника о систематизацији

Izmena Pravilnika o sistematizaciji.pdf

- XI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XI izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XIV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XIV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XVI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XVI izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XVII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

- XVIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XVII izmena finansijskog plana za 2021.pdf XVIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма

Pravilnik o merilima za utvrdjivanje ekonomske cene programa.pdf

- XIX Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XIX izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XX Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XX izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXI izmena finansijskog plana za 2021.pdf XXII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXIV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXIV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXVI izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXVI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

- XXVII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

- XXVIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXVII izmena finansijskog plana za 2021.pdf XXVIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXIX Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXIX izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXX Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXX izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXXI Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXXI izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXXII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXXII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXXIII Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXXIII izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXXIV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXXIV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

- XXXV Измена финансијског плана за 2021. Год.инансијски план за 2016. годину

XXXV izmena finansijskog plana za 2021.pdf

Лице за заштиту података о личности


Лице за заштиту података о личности у  у Предшколској Установи "Др Сима Милошевић" - Земун

одређено од стране директора установе је Грбић Лидија, секретар установе.

Контакт подаци:

Капетана Радича Петровића 26, Земун, канцеларија секретара установе

тел. 011/2606 662, локал 7

електронска пошта: sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs


Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења директору установе и запосленима у установи о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Одговорно лице за информације од јавног значаја у Предшколској Установи "Др Сима Милошевић" - Земун, Капетана Радича Петровића 26,

- Грбић Лидија, секретар установе, телефон: 011 2606 662/локал 7, електронска пошта: sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs