Контакт особе:

Жељко Зековић - Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Е-пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Бранка Булатовић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Марина Вигњевић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: marinav@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Законом о јавним набавкама уређују се услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом; одређује начин евидентирања уговора и других података о јавним набавкама; одређују послови и облик организовања Управе за јавне набавке; образује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.


Више информација можете пронаћи на сајту Управе за јавне набавке:    www.ujn.gov.rs


 


Закон о јавним набавкама

Објављивање и достављање конкурсне документације

Члан 62

Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У случају да је део конкурсне документације поверљив, наручилац ће у делу конкурсне документације који објави, навести на који начин и под којим условима заинтересована лица могу преузети поверљиве делове конкурсне документације.

АКТУЕЛНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Zakon_o_javnim_nabavkama.pdf

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2018.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PRAVILNIK O JN PUSM.pdf Microsoft WORD WinRAR архива Adobe Acrobat Reader PDF

Microsoft WORD документ

WinRAR архива

Adobe Acrobat Reader PDF документРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНA НАБАВКA И ВРСТА ПОСТУПКА


СТРАНИЦА ЈЕ У ПРИПРЕМИ

Актуелним јавним набавкама можете приступити преко портала за јавне набавке