Контакт особе:


Жељко Зековић - Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Е-пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)


Бранка Булатовић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)


Марина Вигњевић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: marinav@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Законом о јавним набавкама уређују се услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом; одређује начин евидентирања уговора и других података о јавним набавкама; одређују послови и облик организовања Управе за јавне набавке; образује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.


Више информација можете пронаћи на сајту Управе за јавне набавке:    www.ujn.gov.rs


 


Закон о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ 91/19)

Објављивање и достављање конкурсне документације

Члан 62

Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У случају да је део конкурсне документације поверљив, наручилац ће у делу конкурсне документације који објави, навести на који начин и под којим условима заинтересована лица могу преузети поверљиве делове конкурсне документације.

Zakon_o_JN-2019.pdf

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PRAVILNIK O JN PUSM.pdf Adobe Acrobat Reader PDF

Microsoft WORD документ

WinRAR архива

Adobe Acrobat Reader PDF документ

Актуелним јавним набавкама можете приступити преко портала за јавне набавке

План јавних набавки за 2020. год.

План јавних набавки за 2020. год. измена 1

План јавних набавки за 2020. год. измена 1 и 3

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 1

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 2

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 3

plan javnih nabavki za 2020.pdf plan jav nab za 2020  izmena 1.pdf plan jav nab za 2020 izmena 1 i 3.pdf plan jav nab 2020 po novom ZJN verzija 1.pdf plan jav nab po novom ZJN verzija 2.pdf plan jav nab po novom ZJN verzija 3.pdf

План јавних набавки за 2021. год.

plan_javnih_nabavki_za_2021.pdf

План јавних набавки за 2021. год. (Вер. 2)

plan javnih nabavkin verzija 2 - 2021.pdf

Друга измена плана јавних набавки за 2021. год.

druga izmena plana javnih nabavki 2021.pdf

Трећа измена плана јавних набавки за 2021. год.

treca izm pla nab na koje se zjn ne prim.pdf

Четврта измена плана јавних набавки за 2021. год.

cetvrta izmena plana jav nab 2021.pdf

Трећа измена плана јавних набавки koju се зјн не прим. 2021. год.

treca izm pl naba na koju se zjn ne prim.pdf

План јавних набавки за 2022. год.

plan javnih nabavki za 2022 godinu.pdf

План јавних набавки за 2022. Год. Изм 1. вер 2.

plan javnih nab izm 1 verz 2.pdf

План јавних набавки за 2022. Вер 3.

plan javnih nabavki verz 3.pdf

План јавних набавки за 2022. Вер 4.

plan javnih nabavki verzija 4.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗЛЕТЕ, РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ, ШКОЛИЦУ СПОРТА И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК


Конкурсна документација - ИЗЛЕТ

BR 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA izlet 2022.23.pdf

Конкурсна документација - РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА

BR 2 KONKURSNA DOK.pdf

Конкурсна документација - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

BR 3 Konkursna dokumentacija-kurs engleskog jezika.pdf

Конкурсна документација - ШКОЛИЦА СПОРТА

BR 4 Konkursna dokumentacija za skolicu sporta.pdf

Упутство за ИЗЛЕТ

1 uputstvo za izlet.pdf

Упутство за РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ

2 uputstvo za rekreativni boravak.pdf

Упутство за ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

3 uputstvo za kurs engleskog jezika.pdf

Упутство за ШКОЛИЦУ СПОРТА

4 uputstvo za skolicu sporta.pdf