Претходно обавештење - преузми

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Прва измена конкурсне документације - преузми

Питања и одговори 1 - преузми

Питања и одговори 2 - преузми


Позив за подношење понуда - преузми

Први део конкурсне документације -  преузми

Други део конкурсне документације -  преузми

Образац структуре цена -  преузми

15.11.2013.

Јавна набавка бр. ОП 1/2013.

Намирнице за исхрану за 2014. годину.

Отворени поступак јавне набавке.

Jавнa набавке мале вредности бр. ЈНМ 14/2013

Добра – Материјал за образовање


17.12.2013.

Jавнa набавке мале вредности бр. ЈНМ 15/2013

Добра – Рачунарска опрема и штампачи


Позив за подношење понуда - преузми

Први део конкурсне документације -  преузми

Други део конкурсне документације -  преузми

Образац структуре цена -  преузми

19.12.2013.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2015.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 2013.


НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И

ВРСТА ПОСТУПКА


ЈНМ 15/2013


Рачунарска опрема и штампачи 2013.


Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 3 (јаја „А“ класе)
ЈНМ 14/2013Материјал за образовање
ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

ЈН ОП1/2013

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 1 (свеже јунеће и свињско месо)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 2 (свеже пилеће месо)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 4 (хлеб, коре за питу и квасац)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 5 (млеко и млечни производи)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 6 (јужно воће)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 7 (поврће)

Намирнице за исхрану за 2014. годину, партија бр. 8 (вoће)

obavestenje o zakljucenom ugovoru p1.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p2.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p5.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p4.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p6.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p8.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru p7.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Racunari.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Palanka Promet_2014.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Zomex_2014.docx

JN 2014.

2014.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 6/2014

Добра - Електрична енергија за 2014/2015. год.21.03.2014.

ЈАВНA НАБАВКA И ВРСТА ПОСТУПКА


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 3/2014

Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство за 2014/2015. год.
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


30.04.2014.

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 2/2014

Димничарске услуге
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Друга измена конкурсне документације - преузми

Питања и одговори 1 - преузми

11.03.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 5/2014

Здравствене  услуге – санитарни прегледи

29.04.2014.

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 2/2014

Добра - Детерџент за машинско прање посуђа и коморе пароконвекцијске пећнице

20.03.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Питања и одговори - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 13/2014

Добра – канцеларијски материјал за 2014/2015.год.

Позив за подношење понуда 1 - преузми

Позив за подношење понуда 2 - преузми

Конкурсна документација - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

08.04.2014.

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 3/2014

Добра – Материјал за одржавање хигијене 2014/2015.год.

14.04.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 4/2014

- Услуге поправки и одржавања саобраћајних средстава

- Услуге поправки и одржавања припадајуће опреме
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

19.05.2014.

Преговарачки поступак без објављивања позива

ППУ 11/2014

- Услуге - Набавка закупа пословног простора у ул.   Батајнички друм број 23 - Електронска индустрија
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

Oдлукa о додели уговора - преузми

23.05.2014.

Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМД 2/1/2014

- Добра - Детерџент за машинско прање посуђа коморе пароконвекцијске пећнице.
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Обавештење о обустави поступка - преузми

12.05.2014.

Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМУ 8/2014

- Геодетске услуге.
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

09.06.2014.

Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМУ 12/2014

- Услуге - Осигурање деце од последица несрећног случаја за период  јун - август 2014.
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена и допуна  конк. докум. - преузми

19.06.2014.

Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМУ 2/1/2014

- Услуге - Димничарске услуге, услуге прикупљања, транспорта, карактеризације и третмана опасног и неопасног отпада.
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

23.06.2014.

Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМУ 2/1/2/2014

- Услуге - Димничарске услуге
Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

24.07.2014.

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 7/2014

- Добра - Материјал за посебне намене
15.08.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

ОПД 7/2014

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПР 1/2014

- Радови – Посебни грађевински занатски радови изузев     радова на крову

– радови на одржавању крова

20.08.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Додатна појашњења - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 7/1/2014

Партија 1.  Столарски материјал

Партија 2. Аутогуме

Партија 3.Инвентар и резервни делови за техничку службу

Партија 4. Алат


26.09.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

- преузми


Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМУ 8/1/2/2014

- Услуге - Геодетске услуге
19.09.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

Отворени поступaк јавне набавке бр. ОПД 7/1/2014

Добра - Материјал за посебне намене
26.09.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - преузми

Отворени поступaк јавне набавке бр. ОПД 7/2/2014

Добра - Материјал за посебне намене
20.11.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Oбавештење о обустави - преузми


Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМД 11/2014

- Опрема за саобраћај (доставно комби возило)
10.11.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Јавна набавке мале вредности бр. ЈНМД 12/2014

Набавка добара – моторна и немоторна опрема и опрема за јавну безбедност
12.11.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ОПР 2/2014

Радови - Капитално одржавање објеката
08.12.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 14/2014

Добра - намирнице за исхрану за 2015. годину.
05.12.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Питања и одговори - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 4/2014

Добра - Материјал за образовање и спорт
15.12.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 8/2014

Добра - Административна опрема
15.12.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ЈНМД 10/2014

Заштитна обућа - радна и заштитна одећа и опрема ( кломпе и гумене чизме)
03.12.2014.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Објашњење - преузми


JN 2013.

2014.

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА


obavestenje o zakljucenom ugovoru p1-JNMU1-2014.doc

ЈНМУ 1/2014


Oсигурање возила и запослених за 2014. годину, партија бр. 1 (Основно колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја)


ЈНМУ 1/2014


Oсигурање возила и запослених за 2014. годину, партија бр. 2 (Основно колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја)


obavestenje o zakljucenom ugovoru p2-JNMU1-2014.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru p1-Motorna goriva 2014.doc

Моторна горива за 2014. годину.


ЈНМД 1/2014


ОПД  6/2014


Добра - Електрична енергија за 2014/2015. год.


obavestenje o zakljucenom ugovoru-Elektricna_Energija.doc

ЈНМД 13/2014


Набавка канцеларијског материјала за 2014/2015 год.


obavestenje o zakljucenom ugovoru-JNMD13-2014.doc

ЈНМД 3/2014


Материјал за одржавање хигијене за 2014/15.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-JNMD-3-2014.doc

ЈНМУ 3/2014


Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство иугоститељство за 2014/15


Obavestenje o zakljucenom ugovoruJNMU3-2014.doc

ЈНМД 2/1/2014


Детерџент за машинско прање посуђа и коморе пароконвекцијске пећнице за 2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoruJNMU3-2014.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru-JNMU5-2014.doc

ЈНМУ 5/2014


Здравствене услуге – санитарни прегледи

ЈНМУ 4/2014


Услуге текуће поправке и одржавања саобраћакних средстава и моторне опреме , партија бр. 1 ( услуге поправки и одржавања саобраћјних средстава)

Obavestenje o zakljucenom ugovoruJNMU4-2014-p1.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoruJNMU4-2014-p2.doc

P1


P2


Obavestenje o zakljucenom ugovoru PPU-11-2014.doc

ППУ 11/2014


Обавештење о закљученом уговору  - Услуге - Набавка закупа пословног простора у ул.   Батајнички друм број  23 - Електронска индустрија

ЈНМУ 12/2014 11/2014


Обавештење о закљученом уговору  - Услуге - Осигурање деце од последица несрећног случаја за период јун - август за 2014. год.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMU-12-2014.doc

ЈНМУ 2/1/2014 Партија 2


Обавештење о закљученом уговору  - Услуге - Услуге прикупљања, транспорта, карактеризације и третмана опасног и неопасног отпада

obavestenje o zakljucenom ugovoru-2-1-2014.doc obavestenje o zakljucenom ugovoru-2-1-2014.doc

ЈНМУ 2/1/2014


Обавештење о закљученом уговору  - Услуге - Димничарске услуге за 2014/15

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-OPR-1-2014.doc

ОПР 1/2014

Обавештење о закљученом уговору  - Текуће одржавање - Текуће поправке и одржавање зграда

ОПД 7/1/2014

Обавештење о закљученом уговору  - Добра - Материјал за посебне намене -  Алат

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4_7-1-2014.doc

ЈНМД 12/2014

Обавештење о закљученом уговору - Набавка добара – моторна и немоторна опрема и опрема за јавну безбедност Партија бр. 1 - моторна и немоторна опрема (алати)


 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru P1-JNMD-12-2014.doc

ЈНМД 11/2014

Обавештење о закљученом уговору - Добра - опрема за саобраћај (доставно комби возило)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMD-11-2014.doc

ЈНМД 12/2014

Обавештење о закљученом уговору - Набавка добара - Mоторна и немоторна опрема и опрема за јавну безбедност Партија бр. 2 - Oпрема за јавну безбедност

Obavestenje o zakljucenom ugovoru P2 - JNMD12-2014.doc Obavestenje o zakljucenom ugovoru-JNMD-10-2014.docx

ЈНМД 10/2014

Обавештење о закљученом уговору - Заштитна обућа - радна и заштитна одећа и опрема ( кломпе и гумене чизме)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPD-9-2014.docx

ОПД 9/2014

Обавештење о закљученом уговору - Добра – Опрема за образовање - кревети, постељина и посебни мекани предмети од текстила; теписи, подни простирачи и ћилими; намештај за дечије вртиће;  музички инструменти и делови

ОПД 14/2014

Обавештење о закљученом уговору - Намирнице за исхрану за 2015. Годину - Партије 1- 9

OPD_14.rar

Контакт особе:

Жељко Зековић - Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Е-пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Бранка Булатовић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)