Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2016.

НАЗИВ ТИМА

ЧЛАНОВИ ТИМА

TИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1. МАЈА ЦРНОГОРАЦ ЂУРИЋ, социјални радник, координатор Централног Tима

2. ЈЕЛЕНА КРСМАНОВИЋ, педагог

3. ЈОВАНА ЛАПЧЕВИЋ, психолог

4. ДАРКА ТОДОРОВИЋ, сарадник за унапређење превентивно-здравствене заштите

5. СНЕЖАНА ЛУБИНИЋ, васпитач

6. ЈЕЛЕНА КРСТИЋ, медицинска сестра – васпитач

7. УРОШ КРСТИЋ, представник Савета родитеља

8. ПРЕДСТАВНИК ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУН

9. ПРЕДСТАВНИК ДОМА ЗРАВЉА ЗЕМУН

10. ПРЕДСТАВНИК ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ЗЕМУН


БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА НА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ НАСИЉЕ :

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“  - 011 / 2606-662

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,

ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУН - 011 / 2193-979

ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН - 011 / 2195-422

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЗЕМУН - 011 / 316-0564


ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Јелена Драговић, дефектолог координатор Тима

2. Татјана Ристивојевић, педагог

3. Jелена Крсмановић,педагог

4 . Гордана Ђорђевић, педагог

5. Зорица Радуловић,педагог

6. Јована Лапчевић, психолог

7. Маја Црногорац Ђурић, социјални радник

8. Горан Рокнић, дефектолог

9. Жељка Трбовић, дефектолог

10. Јасна Роговић, сарадник за превентивну здравствену заштиту

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Гордана Ђорђевић, педагог, координатор Тима

2. Јелена Крсмановић, педагог

3. Татјана Ристивојевић, педагог

4. Зорица Радуловић,педагог

5. Јована Лапчевић, психолог

6. Душица Сушањ, васпитач

7. Гордана Обрешки, васпитач

8. Драгана Милосављевић, васпитач

9. Драгица Црномарковић, васпитач

10. Надица Милосављевић, васпитач

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. Јелена Крсмановић, педагог, координатор Тима

2. Татјана Ристивојевић, педагог

3 . Гордана Ђорђевић, педагог

4. Зорица Радуловић,педагог

5. Јована Лапчевић, психолог

6. Бранислава Рељић, васпитач

7. Нада шаковић, васпитач

8. Мирјана Вујачић, вааспитач

9. .Сања Михајловски, васпитач

10. Снежана Бошњак, мед. сестра васпитач

11. Тања Кукобат, представник локалне самоуправе

12. Урош Крстић, представник родитеља

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Јована Лапчевић, психолог

- по потреби се укључују и друге Стручне службе

ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

1. Јелена Михајловић, помоћник директора, координатор     Тима

2. Јасмина Б. Станојковић, директор Установе

3. Душан Мијајловић, васпитач

4. Гордана Њемец, васпитач

5. Душица Сушањ ,васпитач

6. Мира Вујчић, васпитач

7. Драгица Крунић, васпитач

8. Сања Михајловски, васпитач

9. Саша Стојановић, техничка подршка

2015./2016.