Текст је у припреми.


Адреса: Драгана Ракића 39

Телефон: 011 2614 821 / 011 2190 431


 Е-пошта: rjzemunskibiser@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 1 - 7 год.

 Број васп. група: 5 јаслених и 10 вртићких (9 целодневних                               васпитних група и 1 ППГ на 4 ч )

Површина објекта: 1442 м2

Површина дворишта: 1300 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини Градског стадиона Земун

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке