Објекат је наменски грађен са великим собама, фискултурном салом, пространим ходницима и адекватно опремљеним санитарним чвором за децу. У саставу објекта је простор за боравак и смештај деце и јасленог и вртићког узраста. У објекту је смештена и једна од три централне кухиње у којој се припремају сва три оброка за целодневни боравак деце. Дворишни простор је лепо уређен и опремљен справама и реквизитима за игру деце на отвореном простору.

Непосредан васпитно-образовни рад са децом јасленог узраста обавља 8 медицинских сестара, а са децом узраста од 3 до 7 година 15 васпитача. У свом домену посао обављају једна сестра на превентиви, две спремачице и три сервирке. У централној кухињи посао обављају 6 кувара и један магационер. У овом објекту налази се седиште сарадника за исхрану који се бави пословима планирања исхране на нивоу Установе у целини.

Од посебних програма реализују се пројекти: „Ритмичко- спортска гимнастика", „Здраво да сте", „Уметничка дела у дечијем свету", пројекти у области развоја почетних математичких појмова.


Адреса: Драгана Ракића 39

Телефон: 011 2614 821 / 011 2190 431


 Е-пошта: rjzemunskibiser@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  од 1 - 7 год.

 Број васп. група:

Површина објекта: 1442 м2

Површина дворишта: 1300 м2

Начин грејања:  Даљинско грејање

Локација: у близини Градског стадиона Земун

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке